Snina: realizace přírodního koupacího biotopu

Snina: přírodní koupací biotop